توليد نيرو
موننكو ايران در بيش از 46000 مگاوات پروژه هاي توليد نيرو نقشي اساسي ايفا كرده است كه تنها صاحب تكنولوژي طراحي كامل نيروگاه برق در ايران است و در طراحي و مهندسي 75% از كل ظرفيت توليد نيروي ايران مشاركت داشته است... بيشتر 

   

خطوط و شبکه‌های انتقال و توزيع برق 
معاونت انتقال و ديسپاچينگ از جمله معاونت‌هاي فني و مهندسي شركت موننكو ايران مي‌باشد كه در زمينه تمام اجزاي مهم شبكه انتقال برق فعاليت مي‌نمايد...
بيشتر   

             
پروژه ايران ال ان جی  

صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و معدن 
شركت موننكو ايران با فعاليت در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و با حضور در پروژه‌هاي بخش‌هاي جانبي و تأسيسات اين صنايع كارنامه درخشاني را براي خود رقم زده است  بيشتر ...

   

مطالعات سيستم و انرژی
بخش مطالعات سيستم و انرژي به عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي معاونت انتقال و ديسپاچينگ فعاليت خود را از سال 1370 در شركت موننكو ايران آغاز نمود...
بيشتر