آخرین خبرها
» عقد قرارداد ارزيابي كيفي و فني متقاضيان شركت در مناقصه خريد 360.000 كنتور هوشمند ديماندي اتصال اوليه و ثانويه و تهيه اسناد فني و بازارگاني و برگزاري مناقصه مربوطه در كل كشور (شنبه 29 فروردین 1394)
» عقد قرارداد خدمات مهندسي تعمير و نگهداري و بهينه‌سازي ديسپاچينگ (پنج شنبه 27 فروردین 1394)
» عقد قرارداد مطالعات برق رساني به معادن (سه شنبه 25 فروردین 1394)
» عقد قرارداد مطالعات شبكه جهت مكانيابي پست 400/230/63/20 كيلوولت (سه شنبه 25 فروردین 1394)
» تقدير برق ظفار از موننكو عمان (دوشنبه 24 فروردین 1394)
» عقد قرارداد ارائه مشاوره در زمينه بهينه‌سازي و تعميرات 3 دستگاه آب شيرين‌كن MED نيروگاه بندرعباس (يکشنبه 23 فروردین 1394)
»  عقد قرارداد خدمات نظارت كارگاهي و عاليه بر عمليات احداث خطوط 20 كيلوولت كارگاه‌‌هاي ورودي و خروجي تونل انتقال آب رودخانه زاب به درياچه اروميه (شنبه 22 فروردین 1394)
» اتصال موفقیت آمیز خطوط انتقال و پست های فشارقوی نیزوا به شبکه برق عمان (شنبه 15 فروردین 1394)
» عقد قرارداد خدمات مهندسي مشاوره مديريت بر تبديل انرژی (سه شنبه 19 اسفند 1393)
» عقد قرارداد خدمات مهندسي ايستگاه 66 كيلوولت (يکشنبه 10 اسفند 1393)
حوزه هاي فعاليت

 

توليد نيرو

موننكو ايران در بيش از 46000 مگاوات پروژه هاي توليد نيرو نقشي اساسي ايفا كرده است... بيشتر

 

خطوط و شبکه‌های انتقال و توزيع برق

معاونت انتقال و توزيع از جمله معاونت‌هاي فني و مهندسي شركت موننكو ايران مي‌باشد... بيشتر 

 

ديسپاچينگ و مخابرات

شركت موننكو ايران در کليه زمينه هاي طراحي و مهندسي مراكز ديسپاچينگ و شبكه‌هاي مخابراتي در داخل و خارج از کشور شامل اسکادا... بيشتر

پروژه ايران ال ان جی

صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و معدن

شركت موننكو ايران با فعاليت در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و با حضور در پروژه‌هاي بخش‌هاي جانبي و تأسيسات ... بيشتر

 

مطالعات سيستم و انرژی

بخش مطالعات سيستم و انرژي به عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي معاونت انتقال و توزيع و همچنين ديسپاچينگ و مخابرات... بيشتر

 

تحقيق و توسعه

شركت موننكو ايران همواره سعي نموده تا در ارائه‌ خدمات و تكنولوژي‌هاي جديد مهندسي همواره بعنوان نيروي پيشگام ايفاي نقش كند... بيشتر